Results of the 2015 Northern California Ing Cup / Jujo Jiang Ing Cup

Results of the 2015 Northern California Ing Cup / Jujo Jiang Ing Cup

2015 Northern California Ing Cup, 2015/02/14, Open section
 
Final Standings
Player Rnk Wins SOS SODS HtH Place Ties
Zhang, Li 9D 4/4 11 11 0 1
Liu, Xi 9D 3/4 10 6 0 2
Kim, You Whan 7D 3/4 9 5 0 3
Chen, Boyang 7.4 3/4 5 1 0 4
Rui, NaiJian 6D 2/4 10 3 0 5
Cho, Beomgeun 7D 2/4 8 2 0 6
Hu, Xiaotian 7D 2/4 7 2 0 7
Ye, Aaron 6.4 2/4 6 1 0 8
Burrall, Matthew 6.9 1/4 7 0 0 9 2 way tie
Chiu, Jeremy 6.6 1/4 7 0 0 9 2 way tie
Lee, Eric 4.7 0/3 6 0 0 11
Bull, Mike 6D 0/2 4 0 0 12
Hamilton, Bob 6D 0/1 2 0 0 13
Ding, Bo 9D 0/0 0 0 0 14
 
Band 1 9D-3D
Player Rnk Wins SOS SODS HtH Place Ties
Su, Eric 4.1 4/4 8 8 0 1
Liu, Xudong 3D 4/4 7 7 0 2
Zhang, Bo 5D 3/4 9 7 0 3
Chiu, Linden 3 3/4 9 6 0 4
Shi, Yi Jun 3D 3/4 8 4 0 5
Cheng, Wei 6D 3/4 7 5 0 6
Liu, Daniel 5.3 3/4 7 4 0 7
Huang, Chengjie 6.8 2/4 11 5 0 8
Zheng, Ruiyang 5D 2/4 9 3 0 9
Jiang, Shengjiu 5D 2/4 8 3 0 10
Lou, James 3.4 2/4 8 2 0 11
Burrall, Steven F. 3.6 2/4 7 3 0 12
Yao, Jin 5.4 2/4 7 1 0 13
Jiang, Shen 4D 1/4 10 1 0 14
Hsiung, Alexander 4D 1/4 8 1 0 15
Lebl, Martin 5D 1/4 7 1 0 16
Shen, Hanyue 3D 1/4 6 0 0 17
Rui, Keyan 3D 0/4 7 0 0 18
Bull, Michael 5.7 0/2 5 0 0 19
Wang, Junfei 5D 0/0 0 0 0 20
 
Band 2 2D-1D
Player Rnk Wins SOS SODS HtH Place Ties
Cai, Kevin 1D 4/4 9 9 0 1
Chan, Jay 1.3 3/4 11 7 0 2
Feng, Raymond 1.7 3/4 9 5 0 3 3 way tie
de Blanc, Peter 2.1 3/4 9 5 0 3 3 way tie
Cheng, Ary 1D 3/4 9 5 0 3 3 way tie
Burg, Chris 1.2 3/4 8 5 0 6
Sun, Cheng Gang 2D 3/4 6 3 0 7
Okun, Andrew 1.3 2/4 9 3 0 8 2 way tie
Fang, Kevin 1.8 2/4 9 3 0 8 2 way tie
Feng, Gilbert 2.2 2/4 9 2 0 10
Sun, Zhuoxian 1D 2/4 8 2 0 11
Zhu, Jian Ping 1D 2/4 7 3 0 12
Rui, Kexin 1D 2/4 7 2 0 13
Yang, Bo 2D 2/4 7 1 0 14
Liu, Changhao Eric 1D 2/4 6 1 0 15
Xie, James 2.6 1/3 9 2 0 16
Dan, Zhuoran 2D 1/4 8 1 0 17 2 way tie
Chou, Phillip 1D 1/4 8 1 0 17 2 way tie
Zheng, Jun Ru 2D 1/4 7 0 0 19
Li, Jingmeng 1D 1/4 6 0 0 20 2 way tie
Wu, Zhijing 2D 1/4 6 0 0 20 2 way tie
Zhang, Haoyu 2D 0/4 9 0 0 22
I, Thomas 1D 0/4 8 0 0 23
 
Band 3 1K-4K
Player Rnk Wins SOS SODS HtH Place Ties
Zhong, Shidong 1K 3/4 10 7 0 1
Awadah, Mishal -4.6 3/4 9 7 0 2
Tang, Adam -1 3/4 9 6 0 3
Chen, Yan 1K 2/4 8 4 0 4
Gundberg Jr., William -1.7 2/4 8 3 0 5
Lee, Yunyen -2.9 2/4 7 1 0 6
Cheng, Matthew -2 2/3 5 2 0 7
Lanahan, Charles -3.8 2/4 5 1 0 8
Kong, Qinren 2K 1/4 8 2 0 9
Schrag, Roger -4.5 0/4 8 0 0 10
Wu, Shouzhi 1K 0/3 6 0 0 11
 
Band 4 5K-100K
Player Rnk Wins SOS SODS HtH Place Ties
Butt, Kyle 15K 4/4 6 6 0 1
Ortega, Felipe -8.6 3/4 9 6 0 2
Chau, David -5.8 3/4 8 5 0 3
Cha, Tai-An -5.1 3/4 8 5 0 4
Truong, Vivie -15.7 2/4 10 4 0 5
Mo, Matt -6.6 2/4 9 3 0 6
Stiefel, Barry -17.2 2/4 8 2 0 7 2 way tie
Zhang, Eric -14.2 2/4 8 2 0 7 2 way tie
Huang, Hou Cheng 8K 2/4 7 3 0 9
Huang, Yi Hua 7K 2/4 7 2 0 10
Rike, Thomas A. -6.4 2/3 6 3 0 11
Josh Curtis 18K 2/4 6 2 0 12
Doughty, Herb -5 2/4 5 2 0 13
Cano, Jonathan 5K 2/3 4 2 0 14
Bailey, Bruce W. -8.2 2/3 4 1 0 15
Rumsey, Christopher -6 1/4 9 2 0 16
Shi, Yundan 5K 1/4 7 0 0 17
Li, Chengshu 9K 1/4 6 0 0 18
Wu, Andrew 12K 0/3 8 0 0 19
Wang, Qinying 10K 0/3 5 0 0 20